Chuyện Của Tác

Mới tiêm vaccin hôm qua, giờ đuối quá không viết tiếp chương được :((

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Chương 11 sẽ ra trễ hơn dự đoán =((