Chuyện Của Tác

Mừng 2/9 nên ra chương mới nhá.

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Qua mới nghỉ ra chương một hôm thôi mà thấy có lỗi với độc giả quá. Mình ra chương mới rồi đây. Chúc mừng ngày Quốc khánh Việt Nam nhá.