Chuyện Của Tác

Mừng năm mới nha mọi người

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Tui tham gia Việt novel chắc cũng gần nữa năm rồi và cũng bắt đầu viết chuyện . Để Khởi đầu cho năm mới tui đã viết 1 ngoại truyện đặt biệt cho tác phẩm của mình . Mình mọi người có thể đọt được nó , cho dù nó dở hay tệ mình vẫn cần được góp ý khá nhiều ( Trừ chính tả ra nha tại vì mình sai có lẽ nhiều ) . Chúc mọi người đọt truyện vui vẻ😆