Chuyện Của Tác

Ở đây cho lấy tác phẩm của người khác đăng?

4
8

Mình thấy có tác giả lấy tác phẩm của người khác đăng mà cả nguồn cũng không thấy ghi? là sao ạ!