Chuyện Của Tác

Phân cảnh tâm đắc nhất của tác

1
3
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

image-1

Đây là phân đoạn yêu thích và tâm đắc nhất của mình trong bộ truyện đang viết. Còn bạn thì sao? Hãy chia sẻ và nêu cảm nghĩ một cảnh mình thấy hay nhất trong một tác phẩm bất kì nào!