Chuyện Của Tác

Ra chương 4 và minh họa.

5
5
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Truyện đang dần Dark hơn nên tôi nghĩ phải thay đổi cách vẽ. Đây là Khoảnh khắc cuối của chương 4 và tôi nghĩ nó xứng đáng được lên ảnh.

image-1