Chuyện Của Tác

Sao chuyện không xuất hiện trên mục truyện mới cập nhật nhỉ

1
2

viết cả chục chương r mà không hiện trên truyện mới cập nhật, lượt đọc không lên đc :🙄 https://www.vietnovel.com/xin-loi-gia-nhu-anh-chua-tung-xuat-hien/