Chuyện Của Tác

Sửa chữa sai lầm, em khổ vì lỗi của mình sắp tới...

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Hắt Dao Quang

Canương
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Chuyện là em viết truyện, viết vì cái gọi là đam mê thôi. Viết một lần rồi đăng, lỗi quá trời luôn á. Nay rút công bố, em sẽ sửa chữa lại truyện ạ... nếu tính mỗi lỗi là một nắm đá. Dù chưa coi nhưng thân là người viết, xin bấm tay xây được nguyên cái lâu đài rồi... Xin lỗi vì sai sót, tác giả thăng đây 😆