Chuyện Của Tác

Sửa lại chương

3
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Xin chào mọi người hôm này mình lên đây để nói, chương mới của truyện sẽ được tạm dừng hoặc có thể vẫn ra nhưng nó rất chậm vì mình vừa sửa lại chương với viết chương mới, nên mình chỉ nói vậy thôi chương sửa lại gồm có, từ chương 1 đến 25 hoặc có thể từ 1 đến 38. Khi sửa xong mình sẽ thông báo tiếp:3 chúc các bạn ngày tốt lành:3