Chuyện Của Tác

Ta nói nó sầu thúi ruột.... :((

3
5

Chị hiểu hôn, chiện là em viết nhiều truyện theo phong cách Trung quá, rồi giờ dự định viết truyện Việt Nam mà kiểu: =). Ta nói viết truyện đam mẽo Việt mà còn là một câu truyện đầy những từ ngữ địa phương gây lú hơn thuốc lú của Mạnh Bà nữa, bà con ơi đổ xô zô đây nói hộ em vài ba câu vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii