Chuyện Của Tác

Tác phẩm đầu tay của mình

3
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Mặt Nạ Bạc

Bánh Chưng Đường
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Đăng mấy bữa rồi mới biết chức năng này...