Chuyện Của Tác

Tầm vài ngày nữa...

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Xin lỗi vì đến giờ Weapon Z vẫn chưa ra chương mới, dự là sắp sửa đánh nhau to nên tui phải tham khảo khá nhiều tài liệu, hẹn mọi người vài ngày nữa nhá!

Cảm ơn mng đã ủng hộ Weapon Z!