Chuyện Của Tác

Tạo hình các nhân vật trong Ai Tông Mạt Quốc (sẽ cập nhật)

6
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Hôm trước mình vọc vạch AI để tạo hình các nhân vật cho truyện của mình. Vì Vietnovel không hỗ trợ chèn ảnh nên ném tạm lên đây cho các bạn hình dung nhé. Vì là AI vẽ nên thấy tóc tai bay lung tung hay nhân vật cầm lưỡi kiếm thay vì chuôi thì đừng thắc mắc nhé =)) Sẽ cập nhật thêm nên các bạn cứ lưu đường link này vào.

image-1

Kim Tuyên Tông (xuất hiện chương 1)

image-1

Ôn Quốc công chúa Hoàn Dĩ An (xuất hiện chương 2)

image-2

Hoàn Thừa Lân (xuất hiện chương 4)

image-1

Ô Di Hà (xuất hiện chương 5)

image-2

Ô Di Đạo (xuất hiện chương 5)

image-6

Hắc Quả (xuất hiện chương 16)

image-3

Bốc Hải Lãng (xuất hiện chương 19)

image-1

Triết Biệt (xuất hiện chương 31)

image-5

Mai Đài Vũ (xuất hiện chương 37)