Chuyện Của Tác

Tình cảnh Tiên Hiệp giữa chốn Đam-Ngôn

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Qua mấy ngày liền thì tất cả thông tin của mình đã được phê duyệt.

Tập tành viết truyện bên YY. View gần 1k Ấy thế mà truyện FF re-up view lại gấp đôi

Sang đây :(((( chưa dc một trăm.

Mong chư vị đam mê tiên hiệp ủng hộ tác phẩm đầu tay này.