Chuyện Của Tác

Tôi bị chỉ trích khi viết truyện đam mỹ?

2
11
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Mộng Khổng Tước

Bùi Thiên Di

Tôi vừa trải qua một vấn đề: Tôi đăng tải truyện của mình lên nền tảng app sáng tác và có một số bình luận thế này: "del hiểu sao các bạn đọc được cái thể loại 2 thằng đực rựa * nhau. Vcl. T nhai ko nổi" Tôi nên cảm thấy thế nào đây? Phải chăng việc tôi đang làm là một tội lỗi?