Chuyện Của Tác

Tôi trở lại rồi đây.

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Tôi đã trở lại sau một ngày tiêm vaccine cô vy 19. Tôi chỉ mệt đúng 1 ngày là hết, chưa dùng tới thuốc hạ sốt luôn. Mình sẽ tiếp tục ra chương mới nhé.