Chuyện Của Tác

Tranh minh họa.

4
3
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Vẽ bé em gái, tầm mười mấy chương nữa sẽ xuất hiện. Xin lỗi vì tranh vẫn còn sơ sài ở phần bố cục vì mình vẫn chưa thành thạo vẽ phong cảnh, mình sẽ cải thiện hơn trong những bức sau. Sẵn tiện mong VO sẽ có tính năng chèn ảnh vào chương trong tương lai.

Mumei Alandel.

image-1