Chuyện Của Tác

😂Truyện lên top RR xong không ai vào đọc nữa 😂

2
10
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Mộng Phồn Hoa

Đãng Trí Đại Thần
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Liệu đây có phải chính là cảm giác trên cao gió lạnh chăng? 😂😂. Cậu truyện cùi bắp chưa nổi 500l đọc của tui nhờ có sự nhiệt tình ủn mông từ các đạo hữu, rốt cuộc giờ nó hạ cánh đầu bảng RR.

Trước tiên phải nói là RR do boss máy chấm, không có sự tác động của BTV, nên truyện mới xuất hiện như tui mà lên top thì chắc chắn không sánh nổi mấy bộ đã trụ top lâu đời như Tái Sinh, Vua Giác Đấu, Thanh Y Dao...

Oke fine! Nhưng mà tại sao ở top rồi là không thấy có thêm lượt đọc nào vậy? 😂😂. Ahuhu bưng mặt khóc nức nở luôn. Ít ra cũng đừng có tệ đến độ này chứ? Đây là tôn nghiêm của một tác giả viết sảng văn đó. :( .