Chuyện Của Tác

Xét duyệt truyện trên mobile app

0
5
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Ad ơi cho mình hỏi nhé. Hôm nay mình được cấp quyền tác giả rồi, mình cũng chọn công bố truyện luôn sau đó. Nhưng vào tìm kiếm không thấy truyện mình viết. Truyện mình hơn 5,000 chữ. Vậy khi nào truyện mình xuất hiện trên web tìm kiếm vậy?