Chuyện Của Tác

xin mọi người nhận xét

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Vương

Đam Phạm
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Truyện của mình mới được sáng tác trước tết, chủ đề dị giới chiến quốc. Về phần truyện mong mọi người đọc và nhận xét, riêng mình thì chap 2 tức bắt đầu truyện theo tác là chap tệ vì cốt truyện có phần...ngáo đét. Có gì mong mọi người góp ý nhận xét ạ. ps: từ đó đến giờ mới được có 200 lượt đọc :(