Chuyện Của Tác

Xin nhận xét ạ.

1
4
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mọi người vào đọc và cho mình xin chút nhận xét để lấy kinh nghiệm với ạ. Mình xin cảm ơn!