Chuyện Của Tác

Xin vài truyện ngôn tình đọc.

1
11

Cho mình xin vài bộ chất lượng với ạ, ở đây không có quy định số chữ nên nhiều bạn viết không có nội dung gì hết nhiều chương đọc một phút là hết. Có cảm giác đăng cho có ấy hức