Chuyện Của Tác

Xin ý kiến

0
4

Ko bik trang quy định thế nào về tiền nhuận vậy ạ? sẵn có thể cho em tất cả về các phí như hoa hồng, tiền nhuận, chuyên cần gì dc ko ạ? mấy này thường tính theo kiểu gì và các phí khác cũng như các vấn đề sẽ phát xin ấy ạ