Chuyện Của Tác

Xóa chương và khởi đầu mới.

4
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Có hơi sớm nhưng mình trở lại rồi đây. Dự định ban đầu là sau khi kỳ thực tập để thử việc thì mình sẽ quay lại giấy viết nhưng mình không muốn chờ đợi nữa. Mình đã xóa toàn bộ 100k chữ để thúc đẩy cái quyết tâm của mình và xin lỗi những người đang đọc dở hay yêu quý 30 chương này nhưng mình tin khởi đầu này sẽ tốt hơn. Truyện vẫn sẽ là nội dung đó nhưng mình đã thay đổi văn phong lẫn một số tình tiết giúp truyện không trở nên nhàm chán khi mọi người đọc lại. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và HAPPY NEW YEAR.