Giới Thiệu Truyện

Ai đó cho mik xin ít n.xet về truyện của mik với

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Cơ duyên tốt+ngộ đạo cao. Nu9 chỉ cần một phần thời gian của ngkhac, liền có được pháp lực cao cường. Nhưng điều nàng muuons là không có đối thủ trong tam giới