Giới Thiệu Truyện

"Anh dám chắc nếu anh kể cho ba Điền mẹ Hiên về giấc mơ này thì không chỉ mỗi“bà la sát” hiện nguyên hình thôi đâu, “tay đấm tử thần” của ba Điền cũng xuấtthần lộ diện theo luôn. Thề luôn, lúc đó mông anh chỉ một chữ “Nát”. "

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Anh dám chắc nếu anh kể cho ba Điền mẹ Hiên về giấc mơ này thì không chỉ mỗi “bà la sát” hiện nguyên hình thôi đâu, “tay đấm tử thần” của ba Điền cũng xuất thần lộ diện theo luôn. Thề luôn, lúc đó mông anh chỉ một chữ “Nát”. Chuyện gì xảy ra nam chính vậy? Hãy cùng đón đọc chương 4 của Giành lấy cơ hội nhờ trọng sinh nhé.