Giới Thiệu Truyện

Bài viết này chủ yếu để giới thiệu truyện

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Đây là lần đầu tiên viết văn, là tác phẩm đầu tiên sáng tác, mong mọi người đọc ủng hộ cho tác giả. Xin cảm ơn