Giới Thiệu Truyện

BG gương vỡ lại lành

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Tử Đằng

Mộng Thảo
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Đã từng tổn thương, lại thêm vài lần tổn thương nữa, cô gái nhỏ như một con cá bé giữa đại dương, bị vận mệnh xoay vòng, thế nhưng vẫn mong bấu víu lấy một tia hi vọng, rằng người cô yêu, cũng thực sự yêu cô.