Giới Thiệu Truyện

BL địch thù hoá tình nhân

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Xá Tội

Mộng Thảo
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Thế giới này, không phải chỉ có trắng đen rõ ràng, hai con người vốn dĩ tưởng là địch thù, hóa ra lại chính là người tình định mệnh an bài. Sai lầm trước là do tôi gây ra, vậy nên, hãy để tôi được xá tội.