Giới Thiệu Truyện

Bộ đam mỹ bối cảnh Việt Nam đầu tiên mà mình viết, mong mọi người đọc thử vànhận xét để mình sửa ạ

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

https://www.vietnovel.com/the-gioi-roi-bo-emtoi-o-canh-em-13404316/