Giới Thiệu Truyện

Các bạn có hứng thú với hương vị BL Nhật mời xem thử tác phẩm của mình nha!! (Ra chương thứ năm hàng tuần)

2
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

image-1