Giới Thiệu Truyện

Cần nhận xét về văn phong và cách xây dựng thế giới.

1
4
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Truyện mình đã viết được 4 chương, chủ yếu là giới thiệu thế giới. Nhờ mọi người nhận xét để có động lực viết tiếp. https://www.vietnovel.com/tren-doi-canh-cua-the-gioi-16603582/