Giới Thiệu Truyện

Cầu bình luận

4
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Truyện của mình đăng trên web một thời gian, lượng người xem ổn định, mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chỉ là rất muốn được nói chuyện trao đổi với các bạn đọc truyện. Có bạn nào đọc truyện của mình để lại một vài bình luận đây đó nhé :D