Giới Thiệu Truyện

Cha và con gái

4
2

Câu chuyện dựa trên một câu chuyện có thật trong cuộc sống giữa tình cảm cha con thiêng liêng,những người cha luôn hi sinh âm thầm lặng lẽ cho con của mình Chương 1 ra rồi mọi người đọc và cho ý kiến lần đầu viết nên thông cảm