Giới Thiệu Truyện

Chào mọi người, mình là thành viên mới. Đây là truyện mình đã ấp ủ từ lâu. Mong nhận được sự quan tâm của mọi người, những ý kiến và nhận xét sẽ là đóng góp trên con đường viết lách của mình.

6
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

"Cậu đừng nghĩ sống trong quá khứ thì sẽ an toàn. Tương lai những gì cậu nợ tôi đều phải trả".