Giới Thiệu Truyện

Chiều Mưa Năm Ấy Tôi Gặp Anh

2
0

Bối cảnh là một thành phố, khi nữ chính bất trác, cảm thấy gần như không còn gì để mất nữa thì đột nhiên anh xuất hiện. Là chiều mưa anh cũng xuất hiện, và cũng vì chiều mưa mà anh biến mất...