Giới Thiệu Truyện

Chương mới và Câu hỏi nho nhỏ ạ

2
3
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Em vừa mới up thêm 2 chương và 1 chương ngoại lệ với những thắc mắc khác. Hi vọng cả nhà ủng họi và thử dự đoán dựa trên các câu hỏi để xem dư đoán đúng không ạ. Cảm ơn cả nhà