Giới Thiệu Truyện

Có ai gu đô thị, tình cảm nhẹ nhàng không ạ?

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Đỉnh Phong

Đây là bộ truyện mình đang viết và đã đi được một nửa chặng đường. Mời các bạn đọc thử và góp ý nhé! image-1