Giới Thiệu Truyện

Có ai hứng thủ với trinh thám không?

1
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Bảy Bảy Sáu Chín ( 7 7 6 9)

Cửu hoàn Cửu mỹ
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mình thấy so với các thể loại khác thì trinh thám vừa khó viết mà lại ít tương tác hơn nhiều. Không biết ở đây có bạn nào cũng giống mình thấy khó mà cứ đâm đầu không ạ? Nếu đều là cùng chí hướng thì mong có thể nhận được ý kiến đóng góp từ các tác khác ạ. Chứ truyện mình sắp mốc lên rồi