Giới Thiệu Truyện

Có ai thích truyện nn9 thả thính vờn vờn nhau khum 😌

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Nam Nữ 9 đã vô tình gặp nhau trước đó, nhưng thời gian trôi qua, nhiều sự thay đổi, không ai còn nhớ gì về nhau, nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn, vừa gặp đã yêu...tình yêu sét đánh. Ban đầu vờn vờn, ban sau ngọt sủng, nhưng cũng nhiều đau thương...