Giới Thiệu Truyện

Có ai tin rằng Đấng tồn tại không?

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mỗi một người đều có những cái nhìn về thế giới khác nhau. Đấng Tối Cao (God) được khắc họa trong các nền văn hóa và tôn giáo trên thế giới vô cùng đa dạng. Liệt kê ra thì có Thiên Chúa, Thượng Đế, Đấng Allah,... Cũng có người không tin vào sự tồn tại của Đấng. Còn mình thì từ nhỏ đã có một hệ tư tưởng về nhân sinh quan riêng. Đó có thể trái hoặc cùng quan điểm với mọi người. Mình có thể miêu tả Đấng Tối Cao một cách khái quát nhất đó là "Mọi thứ trên đời đều tương đối, chỉ có Đấng Tối Cao là tuyệt đối." Mọi thứ đều là từ Đấng, phục vụ cho Đấng dựa trên hệ thống xác suất tự nhiên và giới luật. Đấng Tối Cao tạo ra Đấng Sáng Tạo, Đấng Sáng Tạo lại tạo ra thế giới cho Đấng Tối Cao trải nghiệm. Còn nếu thắc mắc tại sao Đấng Tối Cao lại đi trải nghiệm, trải nghiệm để làm gì, trải nghiệm như thế nào,....thì câu truyện Đấng Du Kí Cửu Giai Giới mình sáng tác sẽ cho các bạn một góc nhìn nho nhỏ. Một phần nhỏ thôi chứ nếu ngôn từ hóa hệ tư tưởng của mình thì khéo phải thông qua chục trải nghiệm khác của Đấng mới tạm đủ.