Giới Thiệu Truyện

Cô ấy chỉ là người lạ với cậu thôi! Tại sao cậu lại liều cả mạng sống chỉ để bảo vệ một người cậu chỉ mới gặp ngày hôm qua kia chứ?!

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Cô gái ấy đã liều cả mạng sống để cố gắng bảo vệ anh, vậy thì làm sao anh có thể quay lưng lại với cô ấy, dù rằng anh chỉ vừa gặp cô ngày hôm qua.