Giới Thiệu Truyện

Có chương mới rồi a~ Đánh nhau với Goblin nè~

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Tui lúc đầu định viết cp 1x1 nhưng mà... hình như NP cũng ngon. Nhưng mà đừng lo, NP hay 1x1 thì cũng toàn cảnh đánh đấm thoi