Giới Thiệu Truyện

Có Một Sự Sầu Nhẹ Ở Đây...

1
8
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Tình hình là... web reup nhiều view hơn web đăng chính rồi các pác à.... //có một chút ba chấm nhẹ và đã hiểu được xíu cảm giác truyện bị reup rồi :**)//