Đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa?

Giới Thiệu Truyện
dbskno1 dbskno1
dbskno1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Truyện kể về một cô nhóc ngố tàu được hai chàng trai yêu. Một người là bạn từ thuở nhỏ, một người là từ ngày lên lớp 11... image-1


Bình Luận