Giới Thiệu Truyện

Góc giới thiệu truyện

5
3
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Bộ truyện đầu tiên đăng trên VO, mọi người nếu thích thể loại nam×nam, cổ đại, trùng sinh thì vào đọc ủng hộ mình nha. <3