Giới Thiệu Truyện

Đầu năm mong là trót lọt nè

4
3

Chưa lên app, định chỉ viết ba chương cho vui thôi.

https://www.vietnovel.com/gap-anh-giua-mien-cat-nang-va-day-gio-71300777/