Giới Thiệu Truyện

Đọc ủng hộ rồi góp ý cho mình với ạ 🌠😘🥰🥳

1
5
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Thánh Linh

Bách Đồ
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mn đọc ủng hộ mình với ạ. Truyện này nói về main xuyên không làm sơn thần ở thế giới khác, chức nhỏ nhưng có ý nghĩa giúp Nhân Tộc đang bị chèn ép quật khởi. Rồi main dính líu đến chuyện của chư thánh. Có Sơn Tinh, Thánh gióng rồi mấy nhân vật, đồ vật cổ tích nữa ạ :>