Giới Thiệu Truyện

Đợi mãi cũng được duyệt "))

1
6
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Đợi mãi cũng được ad duyệt, bộ truyện kia viết không có ý tưởng dàn dựng sẵn cho nên nó không được hay, tớ đã đóng công bố rồi. Bộ truyện tiếp theo này tớ giữ rất nhiều công sức vào việc xây dựng cốt truyện tới nhân vật. Yên tâm là truyện hài, khum ngược Ov^ hứa lun, mong mọi người ủng hộ bộ truyện mới này của tớ. ㄟ(≧◇≦)ㄏ(≧▽≦)/~┴┴