Giới Thiệu Truyện

Được thằng anh nhờ check ai dè tìm được siêu phẩm :>>>>

0
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Chuyện Ở Một Thung Lũng

Tiểu A Hoàn Đến Rồi
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Tớ thề là bộ này mượt kinh khủng.

Tình cờ được anh họ kêu vô đọc xem còn trên này không? Ai dè hay dã man lun á :>

Siu cấp đề cử nha!!!